දිළිඳු බවින් තොර ශ්‍රි ලංකාවක් - ග්‍රාම ශක්ති ජනතා ව්‍යාපාරය

1

දිළිඳු බවින් තොර ශ්‍රි ලංකාවක් නිර්මාණය කිරිම අරමණු කොට ශ්‍රී ලංකාව පුරා ක්‍රියාත්මක කරන ග්‍රාම ශක්ති වැඩසටහනෙහි අයගම වැඩසටහන අභිමානවත් රාජ්‍ය සේවයේ අයගම පෙරගමන් කරු අයගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් නිරංජ එස් ජයකොඩි මැතිඳුන්ගේ මග පෙන්වීම යටතේ 2019-02-18 දින පැවැත්විණි.මෙහි ආරම්භය  ලෙස වැඩ ඇරඹුමදා තේමාව යටතේ ශ්‍රමදාන වැඩසටහන පැවැත්වූ අතර අයගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ උඩුගල,සිංහලගොඩ,පහල ගලතුර,අයගම,ඇල්ලහේන, පල්ලෙකඩ, ගලතුර හා උඩුගල උතුර යන වසම් කේන්ද්‍ර කොට සිදුවිය.

මෙම වැඩසටහනෙහි දෙවන පියවර පොහොය වැඩසටහන ලෙස 2019-02-19 දින ක්‍රියාත්මක වූ අතර එය හිත හදන දා යන ලෙස නම් කර  දානමය, ධර්ම දේශනාමය හා බෝධි පූජාමය වැඩසටහන් පවත්වන ලදී.

2

3

පරිසර සිරිසරදා ලෙස නම් වූ 2019-02-20 තෙවන දිනය තුළ ග්‍රාම ශක්ති වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වූ වසම් කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් ඩෙංගු වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක විය.

"මතින් මිදෙන දා " අයගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයෙහි ක්‍රියාත්මක ග්‍රාම ශක්ති  වැඩටහන ක්‍රියාත්මක වන වසම්හි ගම්මානවල මුල් බැසගෙන ඇති මත්ද්‍රව්‍ය හා සූදුපොලවල් පිටුදැකීම හා මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය උදෙසා හෙට රට වෙනුවෙන් අද ගම හදමු සිව්වන දිනයෙහි දිගහැරුම 2019-02-21 දින සිදුවිය

13

"හෙට රට වෙනුවෙන් අද ගම හදමු" දැනුවත් කිරීම හා සජීවීකරණ වැඩසටහන  මූල්‍ය කටයුතු පිළිබද දැනුවත්වීම තුලින් ඉතිරි කිරීමේ පුරුද්ද ඇති කිරීම ,ග්‍රාම ශක්ති සංකල්පය සමග කටයුතු කිරීම තුළින් ගම ගොඩනගන පිළිවෙතට අරුත්බර කතිකාවතක් 2019.02.22 දින අයගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයෙහි ක්‍රියාත්මක ග්‍රාම ශක්ති වසම්හි දැනුවත් දා වැඩසටහන තුළින් ක්‍රියාත්මක විය

ග්‍රාම ශක්ති වසම්හි ව්‍යාපෘති වැඩ ආරම්භය මගින් මෙම වැඩසටහනෙහි හය වන දිනය නිමා වූ අතර වැඩ ඇරඹුම දා ලෙස මෙම ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම මගින් ග්‍රාම ශක්ති වසම්හි ජනතාවගේ යටිතල පහසුකම් ප්‍රවර්ධනය කිරිම අරමුණ විය

අයගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයෙහි ග්‍රාම ශක්ති වැඩසටහ ක්‍රියාත්මක වසම්හි වැසියන්ගේ සංස්කෘතික අනන්‍යතාවයන් ආරක්ෂා කරමින් ඔවුන් තුළ පවත්නා කලා හැකියාවන් ඔප්නංවමින් 2019.02.24 දින ග්‍රාම ශක්ති සතියෙහි සත්වන දින ....සොදුරු මිහිරි දා...... නැටුම්, ගැයුම්,වැයුම්,රැගුම්හි සොදුරු වූ අත්දැකීම් සමග ග්‍රාම ශක්ති වැඩසටහන සමාප්ත විය

 

15

12

Scroll To Top