හැදෙන රටට වැඩෙන ගසක් ජාතික රුක් රෝපන වැඩසටහන 2020

හැදෙන රටට වැඩෙන ගසක් ජාතික රුක් රෝපන සතියේ අයගම ප්‍රාදේශීය  සභාව , අයගම ගොවිජන මධ්‍යස්ථානය එක්ව අයගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය විසින් සංවිධානය කරන ලද වැඩසටහන 2020-01-06 වන දින අයගම ප්‍රාදේශීය සභා ළමා උද්‍යානය කේන්ද්‍රකර ගනිමින් පැවැත්වීය. අයගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් නිරංජ එස් ජයකොඩි මැතිඳුන්ගේ පූර්ණ මගපෙන්වීම යටතේ  රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් මාලනී ලොකුපෝතාගම මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වූ  මෙම වැඩසටහනෙහි විශේෂ අවස්ථා කිහිපයක්

 

tree pplanting1

 

tree pplanting2

tree pplanting3

 

tree pplanting4

 

tree pplanting5

 

tree pplanting6

 

tree pplanting7

tree pplanting9

Scroll To Top