අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

07
ජන2020
Tree Planting

Tree Planting

හැදෙන රටට වැඩෙන ගසක් ජාතික රුක් රෝපන...

21
ඔක්2019
pehesaraniya 2019

pehesaraniya 2019

පැහැසරණිය අයගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සංස්කෘතික බලමණ්ඩලය...

02
සැප්2019
sports

sports

    · අන්තර් රාජ්‍ය සේවා තරගාවලියේ  · අන්තර්...

08
ජූලි2019
pubudamu ayagama

pubudamu ayagama

pubudamu Ayagama - people's secrvice programme Pubudamu...

Scroll To Top