අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

17
අගෝ2020

culture festival 2020

     ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මගින් වාර්ශිකව සංවිධානය...

07
ජන2020
Tree Planting

Tree Planting

හැදෙන රටට වැඩෙන ගසක් ජාතික රුක් රෝපන...

21
ඔක්2019
pehesaraniya 2019

pehesaraniya 2019

පැහැසරණිය අයගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සංස්කෘතික බලමණ්ඩලය...

02
සැප්2019
sports

sports

    · අන්තර් රාජ්‍ය සේවා තරගාවලියේ  · අන්තර්...

Scroll To Top